Felsöknings tips på sexleksaker

FRUSTERAD?

Självklart så blir man väldigt frustrerad när man precis har köpt en produkt eller skall precis använda den så fungerar den ej!
Det kan givetvis bero på ett tilverkningsfel, men också andra orsaker.

Här följer en checklista på de vanligaste problemen som du kan avhjälpa själv.
Innan du reklamerar är det viktigt att du felsökt produkten och kontrollerat nedanstående områden.

KONTROLLERA BATTERIERNA

Använder du nya batterier?
Det är viktigt att du provar med helt nya batterier av hög kvalité.  
Framför allt multistavar kräver batterier av högsta kvalité för att alla funktioner ska fungera korrekt.
Batterier som medföljer en produkt håller ofta en lägre kvalité och får anses vara testbatterier.

Använder du rätt batterier och rätt antal?  
Batterisort och antal finns oftast angett på produktförpackningen.
Det finns annars att läsa i produktens egenskaper på VuxenSaker.se
Är batterierna rätt insatta?
Det finns oftast en liten markering + och - för hur batterierna ska placeras.
Prova även att ”slå” produkten lite lätt i handen så att batterierna hamnar i läge vid eventuell glappkontakt.

KONTROLLERA SKRUVLOCKET

Är produkten vattentät?
På alla vattentäta produkter finns en gummipackning som ska förhindra att vatten tränger in.
Det krävs därför att locket dras åt MYCKET hårt för att det ska bli kontakt med batterierna.
Dra åt och öppna lite igen och dra åt på nytt några gånger för att packningen ska mjukas upp lite.
Är locket korrekt påsatt?
På vissa produkter kan locket monteras i två olika lägen.
I det ena läget hamnar kontaktpoolerna fel så att det inte blir kontakt med batterierna.
Vrid då locket ett halvt varv och montera det på nytt.

REGLAGEN

Har du läst anvisningarna?
Reglagen för start, vibrationer och andra funktioner ser lite olika ut och hanteras på olika sätt.
Läs medföljande instruktioner för just din produkt.
Skruvlock.
Oftast vrids bottendelen av locket för att starta vibrationerna.
Ju mer man vrider desto kraftigare vibrationer.
Vrid helt tillbaka för att stänga av vibrationerna.
I botten på skruvlocken sitter det ibland en knapp. Då är det denna du trycker på för att starta/stoppa vibrationerna. Vissa produkter har olika vibrationslägen /mönster och du ändrar genom att trycka på knappen.
Knappsatser.
På vissa produkter måste startknappen hållas intryckt i några sekunder för att starta.
På produkter med många funktioner kan det finnas flera on/off knappar, en för varje funktion.
Dessa produkter brukar även ha ytterligare knappar/reglage för vibrationsinställningar.
Ska du redan lämna oss? Vad sägs om
10% Rabatt
på ditt köp?
Din rabattkod nedan!
Rabattkod: df56s5d8